Rhedeg Cynhaeaf! – 3D Twyllwyr Ras Fferm&Darnia

Gan | Tachwedd 21, 2021


Yn y ras amaethyddol 3D hon rydych chi'n dechrau gyda hen gynaeafwr bach i gyrraedd y brig gyda'r cynaeafwr mwyaf yn y byd. Mewn Cynhaeaf Rhedeg! bydd gennych 60 eiliadau i brofi i chwaraewyr eraill ledled y byd mai chi yw'r gorau.

GWELLA EICH PEIRIANT! 🔧
Mae sawl canolfan cynaeafu ar gael ac mae modd eu huwchraddio i gyd yn y garej am fwy fyth o bwer a chyflymder!

CYNYDDU EICH SILOS! 📈
Gallwch gynyddu'r seilos ar eich fferm i storio mwy o rawn ac felly bob amser gael mwy o ARIAN o'r gwerthiant!

RHIF BECOME 1! 🏆
Mae byrddau arweinwyr lluosog yn aros i chi gymharu'ch perfformiad dros dymor 7 diwrnod a record bob amser yn erbyn chwaraewyr ledled y byd!

Gadewch Ateb

Your email address will not be published. Required fields are marked *