سودوکو – تقلب&هک

توسط | سپتامبر 26, 2021
ذهن خود را با معماهای سودوکو فعال نگه دارید! ساده ما, طراحی مدرن حواس پرتی را از بین می برد و به شما کمک می کند تا به وضوح فکر کنید. همین امروز امتحان کنید!

هدف ساده است: شبکه 9 × 9 را با ارقام پر کنید تا هر ستون, ردیف, و 3 × 3 زیر شبکه شامل هر رقم از 1 به 9.

ویژگی های سودوکو:
– چالش روزانه
– چهار سطح (آسان, متوسط, سخت, و متخصص)
– اعداد وقتی همه حذف می شوند 9 نمونه ها قرار می گیرند
– برای ردیابی اعداد احتمالی ، یادداشت ها را ذخیره کنید
– اشاره (وقتی گیر کرده اید شماره گم شده را پر کنید)
– آمار

امروز را برای سرگرمی چالش برانگیز بارگیری کنید.