Tèm ak Kondisyon yo

Tanpri li tèm ak kondisyon sa yo ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak sèvis nou an.

Entèpretasyon ak definisyon

Entèpretasyon

Mo ki lèt inisyal la majiskil gen siyifikasyon ki defini nan kondisyon sa yo. Definisyon sa yo dwe gen menm siyifikasyon an kèlkeswa si yo parèt nan sengilye oswa nan pliryèl.

Definisyon

Pou rezon sa yo Tèm ak Kondisyon yo:

 • Afilye vle di yon antite ki kontwole, se kontwole oswa ki anba kontwòl komen ak yon pati, kote “kontwòl” vle di an komen nan 50% oswa plis nan aksyon yo, enterè ekite oswa lòt sekirite ki gen dwa pou vote pou eleksyon direktè oswa lòt otorite jere.
 • Peyi refere a: New York, Etazini
 • Konpayi (refere yo kòm swa “konpayi a”, “Nou”, “Nou” oswa “Nou” nan Akò sa a) refere a Sipò jwèt mobil, Pitagorasa.
 • Aparèy vle di nenpòt aparèy ki ka jwenn aksè nan Sèvis la tankou yon òdinatè, yon telefòn selilè oswa yon grenn dijital.
 • Sèvis refere a Sit wèb la.
 • Tèm ak Kondisyon yo (refere tou kòm “Tèm yo”) vle di Tèm ak Kondisyon sa yo ki fòme tout akò ant ou menm ak konpayi an konsènan itilizasyon sèvis la.
 • Twazyèm-pati Sèvis Medya Sosyal vle di nenpòt sèvis oswa kontni (ki gen ladan done, enfòmasyon, pwodwi oswa sèvis) bay pa yon twazyèm-pati ki ka parèt, enkli oswa disponib nan Sèvis la.
 • Sit wèb refere a android astus Konsèy, aksesib soti nan https://mobilecheats.edu.pl/
 • Ou menm vle di moun nan aksè oswa lè l sèvi avèk Sèvis la, oswa konpayi an, oswa lòt antite legal sou non ki moun sa a se aksè oswa lè l sèvi avèk Sèvis la, jan sa aplikab.

Rekonesans

Sa yo se Tèm ak Kondisyon ki gouvène itilizasyon Sèvis sa a ak akò ki opere ant ou menm ak konpayi an. Tèm ak Kondisyon sa yo tabli dwa ak obligasyon tout itilizatè konsènan itilizasyon Sèvis la.

Se aksè ou a ak itilize nan Sèvis la kondisyone sou aksepte ou nan ak konfòmite avèk sa yo Tèm ak Kondisyon yo. Tèm ak Kondisyon sa yo aplike pou tout vizitè yo, itilizatè yo ak lòt moun ki gen aksè oswa itilize Sèvis la.

Pa aksè oswa lè l sèvi avèk Sèvis la Ou dakò yo dwe mare nan sa yo Tèm ak Kondisyon yo. Si ou pa dakò ak nenpòt ki pati nan Regleman ak Kondisyon sa yo Lè sa a, Ou pa ka gen aksè nan Sèvis la.

Ou reprezante ke ou gen plis pase laj la 18. Konpayi an pa pèmèt moun ki anba 18 yo sèvi ak Sèvis la.

Se aksè ou a ak itilizasyon Sèvis la tou kondisyone sou aksepte ou nan ak konfòmite avèk Règleman sou enfòmasyon prive nan konpayi an. Règleman sou enfòmasyon prive nou an dekri politik nou yo ak pwosedi sou koleksyon an, itilize ak divilgasyon enfòmasyon pèsonèl ou lè ou itilize aplikasyon an oswa sit entènèt la epi di ou sou dwa vi prive ou ak ki jan lalwa Moyiz la pwoteje ou. Tanpri li Règleman sou enfòmasyon prive nou yo ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak sèvis nou an.

Lyen ak lòt sit entènèt

Sèvis nou an ka gen ladan lyen ki mennen nan sit entènèt twazyèm-pati oswa sèvis ki pa posede oswa kontwole pa Konpayi an.

Konpayi an pa gen okenn kontwòl sou, epi li pa pran okenn responsablite pou li, kontni an, politik vi prive, oswa pratik nan nenpòt sit entènèt oswa sèvis twazyèm pati. Ou rekonèt plis ak dakò ke Konpayi an pa dwe responsab oswa responsab, dirèkteman oswa endirèkteman, pou nenpòt domaj oswa pèt ki te koze oswa swadizan ki te koze pa oswa an koneksyon avèk itilizasyon oswa depandans sou nenpòt ki kontni sa yo, machandiz oswa sèvis ki disponib sou oswa atravè nenpòt sit wèb oswa sèvis sa yo.

Nou fòtman konseye w li tèm ak kondisyon ak règleman sou vi prive nan nenpòt ki sit entènèt twazyèm-pati oswa sèvis ke ou vizite.

Revokasyon

Nou ka mete fen oswa sispann aksè ou imedyatman, san avètisman alavans oswa responsablite, pou nenpòt ki rezon tou, ki gen ladan san limit si ou vyole sa yo Regleman ak Kondisyon yo.

Lè yo mete fen, Dwa ou pou itilize Sèvis la ap sispann imedyatman.

Limit responsablite

Malgre nenpòt domaj ke ou ta ka antrene, responsablite a tout antye de Konpayi an ak nenpòt nan Swèd li yo anba nenpòt ki dispozisyon nan Regleman sa a ak remèd san konte ou pou tout sa ki ekri yo dwe limite a sa sèlman kantite lajan ou aktyèlman peye pa ou nan Sèvis la oswa 100 USD si ou pa te achte anyen nan sèvis la.

Nan limit maksimòm lalwa aplikab pèmèt sa, nan okenn ka Konpayi an oswa founisè li yo pral responsab pou nenpòt ki espesyal, ensidan, endirèk, oswa domaj konsekan tou (ki gen ladan, men pa limite a sa sèlman, domaj pou pèt pwofi yo, pèt done oswa lòt enfòmasyon, pou entèripsyon biznis, pou aksidan pèsonèl, pèt nan vi prive ki rive soti nan oswa nan nenpòt fason ki gen rapò ak itilize nan oswa enkapasite yo sèvi ak Sèvis la, twazyèm-pati lojisyèl ak / oswa twazyèm-pati pyès ki nan konpitè itilize ak Sèvis la, oswa otreman an koneksyon avèk nenpòt dispozisyon nan Regleman sa a), menm si Konpayi an oswa nenpòt ki founisè te avize sou posibilite pou domaj sa yo e menm si remèd la echwe nan objektif esansyèl li yo.

Gen kèk eta ki pa pèmèt esklizyon nan garanti enplisit oswa limit nan responsablite pou domaj ensidan oswa konsekan, ki vle di ke kèk nan limit ki anwo yo ka pa aplike. Nan eta sa yo, responsablite chak pati yo pral limite nan pi gwo limit lalwa pèmèt.

“KONSA” ak “K AVM DISPONIB” Limit responsabilite nou

Sèvis la ba ou “KONSA” ak “K AVM DISPONIB” ak tout fot ak domaj san garanti nenpòt kalite. Nan limit maksimòm ki pèmèt anba lwa ki aplikab yo, konpayi a, sou non pwòp li yo ak sou non nan afilye li yo ak li yo ak lisansye respektif yo ak founisè sèvis yo, ekspreseman refize tout garanti, si wi ou non eksprime, enplisit, legal oswa otreman, ki gen rapò ak Sèvis la, ki gen ladan tout garanti enplisit nan machann, kondisyon fizik pou yon objektif patikilye, tit ak ki pa Peye-kontravansyon, ak garanti ki ka leve soti nan kou nan fè fas, kou nan pèfòmans, l 'oswa pratik komès. San limit nan sa ki ekri yo, Konpayi an pa bay okenn garanti oswa antrepriz, epi li pa fè okenn reprezantasyon nenpòt kalite ke Sèvis la pral satisfè kondisyon ou yo, reyalize nenpòt rezilta entansyon, dwe konpatib oswa travay avèk nenpòt lòt lojisyèl, aplikasyon yo, sistèm oswa sèvis, opere san entèripsyon, satisfè nenpòt pèfòmans oswa estanda fyab oswa yo dwe erè gratis oswa ke nenpòt ki erè oswa domaj ka oswa yo pral korije.

San yo pa limite sa ki ekri yo, ni Konpayi an ni okenn nan founisè konpayi an fè okenn reprezantasyon oswa garanti nenpòt kalite, eksprime oswa enplisit: (mwen) tankou nan operasyon an oswa disponiblite nan Sèvis la, oswa enfòmasyon an, kontni, ak materyèl oswa pwodwi ki enkli ladan li; (ii) ke Sèvis la pral san enteripsyon oswa erè-gratis; (iii) kòm presizyon an, fyab, oswa lajan nan nenpòt enfòmasyon oswa kontni yo bay nan Sèvis la; oswa (iv) ke Sèvis la, serveurs li yo, kontni an, oswa e-may voye soti nan oswa sou non Konpayi an yo gratis nan viris, Scripts, chwal Trojan, vè, malveyan, timebombs oswa lòt konpozan danjere.

Kèk jiridiksyon pa pèmèt esklizyon sèten kalite garanti oswa limit sou dwa aplikab legal yon konsomatè, Se konsa, kèk oswa tout nan esklizyon ki anwo yo ak limit ka pa aplike nan Ou. Men, nan yon ka konsa, esklizyon yo ak limit ki tabli nan seksyon sa a dwe aplike nan pi gwo limit aplikab anba lwa ki aplikab yo.

Lwa gouvène

Lwa peyi a, eksepte konfli li yo nan règleman lalwa, dwe gouvène sa a Regleman ak itilizasyon ou nan Sèvis la. Ou ka itilize aplikasyon an tou sijè a lòt lokal yo, leta, nasyonal, oswa lwa entènasyonal yo.

Konfli Rezolisyon

Si Ou gen nenpòt enkyetid oswa diskisyon sou Sèvis la, Ou dakò premye eseye rezoud dispit la enfòmèlman lè w kontakte Konpayi an.

Pou Inyon Ewopeyen an (MWEN) Itilizatè yo

Si Ou se yon konsomatè Inyon Ewopeyen an, ou pral benefisye de nenpòt dispozisyon obligatwa nan lwa a nan peyi a nan kote ou ap rezide nan.

Konfòmite Legal Etazini

Ou reprezante e garanti sa (mwen) Ou pa lokalize nan yon peyi ki sijè a anbago gouvènman Etazini an, oswa ki te deziyen pa gouvènman Etazini an kòm yon “teworis sipòte” peyi, ak (ii) Ou pa nan lis sou okenn lis gouvènman Etazini nan pati entèdi oswa restriksyon yo.

Separabilite ak egzansyon

Separabilite

Si se nenpòt dispozisyon nan Regleman sa yo ki te fèt yo dwe inforzab oswa valab, dispozisyon sa yo pral chanje e entèprete pou akonpli objektif dispozisyon sa yo nan pi gwo limit posib anba lwa ki aplikab epi dispozisyon ki rete yo ap kontinye nan tout fòs ak efè.

Anilasyon

Eksepte jan yo bay dokiman sa a, echèk nan fè egzèsis yon dwa oswa mande pou pèfòmans nan yon obligasyon dapre Regleman sa a pa dwe efè kapasite yon pati nan fè egzèsis tankou dwa oswa mande pou pèfòmans sa a nenpòt ki lè apre sa, ni yo dwe egzansyon an nan yon vyolasyon konstitye yon egzansyon nan nenpòt ki vyolasyon ki vin apre.

Tradiksyon Entèpretasyon

Tèm ak Kondisyon sa yo ka te tradui si Nou mete yo disponib pou Ou nan Sèvis nou an. Ou dakò ke tèks orijinal angle a va domine nan ka yon diskisyon.

Chanjman nan Regleman ak Kondisyon sa yo

Nou rezève nou dwa, nan diskresyon sèl nou an, modifye oswa ranplase Regleman sa yo a nenpòt ki lè. Si yon revizyon se materyèl Nou pral fè efò rezonab bay omwen 30 jou’ avi anvan nenpòt ki nouvo tèm pran efè. Ki sa ki konstitye yon chanjman materyèl yo pral detèmine nan diskresyon sèl nou an.

Pa kontinye aksè oswa itilize Sèvis nou an apre revizyon sa yo vin efikas, Ou dakò yo dwe mare nan kondisyon yo revize. Si ou pa dakò ak nouvo kondisyon yo, an antye oswa an pati, tanpri sispann sèvi ak sit entènèt la ak Sèvis la.

Kontakte nou

Si ou gen nenpòt kesyon sou sa yo Tèm ak Kondisyon yo, Ou ka kontakte nou:

 • Pa imèl: support@mobilecheats.edu.pl
 • Pa nimewo telefòn: +1
 • Pa lapòs: Pitagorasa 17, New York, 10001, Etazini