Monthly Archives: Հուլիս 2021

Lost in Paradise:Waifu Connect – Խաբելներ&Հակեր

Get Kondo Isami by pre-registering now, and Sanda Masayuki when the pre-registration target is reached! “Lost in Paradise” is a casual card game featuring idle gameplay that saves you time in cultivating characters. Reap huge benefits effortlessly, no matter you’re eating, sleeping or working. Meet your destined waifus, win their favor through romantic dates and… Կարդալ ավելին »

FINAL FANTASY II – Խաբելներ&Հակեր

The original FINAL FANTASY II comes to life with completely new graphics and audio as a 2D pixel remaster! A remodeled 2D take on the second game in the world-renowned FINAL FANTASY series! Վայելեք հմայիչ ռետրո գրաֆիկայի միջոցով պատմված հավերժական պատմությունը. Բնօրինակի ողջ մոգությունը, բարելավված խաղի հեշտությամբ. Our epic… Կարդալ ավելին »