Жалгыз велосипеддер – Cheats&Hack

By | Сентябрь 30, 2021
Бул мүйүздөрүңүздү кылычка айлантыңыз, физикалык айкалышкан асан-үсөн согушунда, жалгыз мүйүздүү мүйүздөр бар. Ишенимдүү велосипед менен тең салмакта, башка уникалдуу деңгээлдеги башка түстүү мүйүздүү мүйүздөр менен күрөшүңүз. Мүйүзүңүздү курчутуп, кандуу окуяга даяр болуңуз, мифтик асан -үсөн көрсөтүүсү!

Оюн өзгөчөлүктөрү:
• Эч кандай эки деңгээли окшош болбогон көп оюнчу аркылуу бир оюнчу укмуштуу.
•Ашык 30 -joust деңгээлдери, ар бири уникалдуу кылыч тактикаңызды өзгөртө турган уникалдуу физикалык касиеттерге ээ.
• Сүйүктүү Playstation менен ойноңуз, Xbox, же MFi контроллери.
• Радуга! Бир мүйүздүү асан -үсөндүн каны көп.