मेलोको जीवन – धोखा दिन्छ&ह्याक

द्वारा | नोभेम्बर 22, 2021


तपाईंको आफ्नै मधुर गाउँ बनाउन मनपर्छ?

खेती & अस्तित्व & नक्कली
तर… तपाईको यात्रा सहज हुनेछैन…!

· · · · · खेल विशेषता · · · · · ·

» सम्भव भएसम्म बाँच्नुहोस्.
»चार मौसमहरूको आनन्द लिनुहोस्
» स्रोतहरू सङ्कलन गर्नुहोस् र धेरै भवनहरू निर्माण गर्नुहोस्.
» खेती & शिल्प & भवन & अस्तित्व
» Micromanage र आफ्नो गाउँ विस्तार.

विकासकर्ता – दक्षिण कोरिया मा सर्वश्रेष्ठ खेल विकासकर्ता

जवाफ छाड्नुस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *