ਪੋਪੀ ਪਲੇਟਾਈਮ ਹੱਗੀ ਵੱਗੀ – ਚੀਟਸ&ਹੈਕ

ਨਾਲ | ਨਵੰਬਰ 28, 2021


ਪੋਪੀ ਪਲੇਟਾਈਮ ਡਰਾਉਣੀ/ਬੁਝਾਰਤ ਗੇਮ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਚਲਾਓ 2, ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ. ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਪੀ ਪਲੇਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਖੰਡ. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਪੀ ਪਲੇਟਾਈਮ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਗੀ ਵੱਗੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਭੁੱਕੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ.
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ!
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ!
1- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ!
2- ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲਓ!
3- ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਮਪਲੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੋਡ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *