Strzelanie pieniędzy – Cheaty&Włamać się

przez | październik 13, 2021


Game details
This is a casual and entertaining strzelanka. Gracze na każdym poziomie, w nieskończonym strzelaniu nożem do rzucania, dokładnie zdobywaj punkty, wyświetlając nóż do rzucania, aby wstawić obracające się rekwizyty. Zmienia się liczba rekwizytów i trajektorie ruchu. These are part of the content that increases the difficulty and fun of the game.
Rozgrywka
1. When the flying props are inserted, the props will disappear and rewards will be issued.
2. Players can also get higher rewards by quickly clicking on treasure chests
3. Players need to complete the shooting task of each level, and the number of props and movement trajectory are constantly changing.

Dodaj komentarz