Tenisi ʻo e tepile tau – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | Nōvema 28, 2021


Fakamatala ki he Meʻa ʻi Lotó:
Ko ha showdown ʻeni ʻi he vahaʻa ʻo e hau mo e hau, pea ʻoku ʻamanaki ke kamata ʻa e feʻauhi tenisi kakaha.
Ko ha tokotaha vaʻinga Ping lelei ʻaupito ping pong pea kuo ke ʻosi hu ki he feʻauhi Ping-pong.
Ko ʻeni,ʻi he feituʻu ko ʻení,te ke vaʻinga mo tau mo ha kau vaʻinga tenisi lelei kehe.
Adopts ʻe he feʻauhi ʻa e founga matuʻaki mahuʻinga, pea ʻoku ʻi ai ha showdown hoa. Ko ia ne hu ai ki he fainolo, hoko ai mo e fainolo.
Te ke feʻauhi mo hoʻo faʻahi ʻi he siteisi fakavahaʻapuleʻanga pea fili ʻa e hau fakaʻosi.
Kapau te ke malohi, te ke fonu ʻi he langilangi, he ka ʻikai, kuo pau ke ke mavahe ʻo maʻu ha meʻa.
Haʻu ʻo download ʻa e vaʻinga ko ʻeni pea hiki hake ho ipu Outland!

Ngaahi Founga Vaʻingá:
Lomiʻi ʻa e screen ʻaki ho louhiʻi nima ke fakalele ʻa e longoaʻa ping-pong, fakahu ʻa e screen ke kamataʻi ʻaki e ngaahi potoʻi ngaue.
Slide vave ke fakakakato hoʻo smash mo fakaʻohovaleʻi hoʻo faʻahi.

Tuku ha Tali

Your email address will not be published. Required fields are marked *