Monsters: Talakoni Tamer – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | Māʻasi 30, 2023


Taki hoʻo Talakoni Monsters ki he fale mamataʻanga ʻi he vaʻinga tamer ko ʻeni. Maʻu ʻa e ʻiloa mo e monsters mo e fanga talakone, hili ia pea langa hake ho ivi fuhu pea fehangahangai mo e faingataʻa taupotu taha: ngaahi tau taimi moʻoni mo e kau pule fakamanavahe kehe!

Tanaki monsters, fakaʻaongaʻi ha ngaahi pongia malohi mo takiekina hoʻo palani. Kamata ʻaki hono langa ho fungavaka ʻo e monsters, fili hoʻo fanga talakone malohi taha. Te ke lava ʻo maʻu ha fanga talakone hili e tau kotoa pe, ko ia, maʻu kotoa kinautolu.

Tau PvP ngaahi tau ʻi he Multiplayer Mode ʻi he faʻahitaʻu takitaha ki he ipu (trophies), ngaahi palé, mo ha faingamalie ke aʻu ki he ʻiloa Leagues.

Maʻu kotoa kinautolu!