Squid tukupa ʻo e vaʻinga 3H – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | ʻOkatopa 17, 2021


ʻO aʻu ki he 456 kau vaʻinga ʻoku talitali lelei ki squid vaʻinga. ʻOku talitali lelei koe ki ha vaʻinga fakaʻofoʻofa ʻo e ngaahi maama kulokula, maama lanu mata. Ko hai pe ʻe malohi ʻi he vaʻinga ko ʻeni te ne maʻu ha pale paʻanga lahi.

ʻOku ʻikai fuoloa kuo ke fakatokangaʻi ko hono ta ʻo e tukupa Squid ko e faingamalie pe ia ʻe taha ke moʻui ai mo maʻu ʻa e paʻanga, Lomiʻi pea pukepuke ʻa e screen movement pe lomiʻi ʻi he screen movement, ʻoku faingofua pē ʻa e tafá, ʻoku fie maʻu ke ke vakaiʻi.

Ngaahi ʻelemeniti foʻou ʻo e tuʻunga, kakano ʻo e ngaahi naunau foʻou, Ko e ʻuluaki vaʻinga ʻi Squid vaʻinga ʻoku ʻikai ko ha maama kulokula, Maama lanu matá, ka ko Ddakji, ko ha vaʻinga Kōlea tatau mo Poki.

Ka, ʻoku fakaʻilongaʻi ʻe he palani ki he halafakakavakava sioʻata ha liliuʻanga ʻi he fakamatala ʻi he taimi ʻoku fakaha mai ai ʻoku fakataha mai ʻa e kau pataloni tuʻumalie ke mamata feʻauhi ta ʻa e vaʻinga Squid ke nau fiefia ai.

Squid lova faingataʻa ʻo e vaʻinga
* kau ki he vaʻinga fisifisimuʻa!
* ʻaukai mo fakaʻāuakiʻi!
* lele ki hoʻo moʻui!
* maama kulokula – momoko!
* moʻui!
* Maama Kulokulá, Maama lanu matá
* Suka Ngeʻesi Hone
* Ko e vaʻinga Squid

Tuku ha Tali

Your email address will not be published. Required fields are marked *