ʻAkaivi ʻo e tag: Pirates

Maluʻi Ops ʻi he tahi: Tau Pirates kakaa&Kei Kini

Ko ha vaʻinga foʻou ʻeni ʻoku ʻikai ke ʻInitaneti! Ngaahi tuʻunga faingataʻa ʻo e maluʻi Ops vaʻinga ʻi he feituʻu ʻoku ke fili ai ʻa e ngataʻanga ʻo e tahi ʻaki ʻa e vaʻinga lelei taha. Kuo taimi ke fakahaaʻi hoʻo potoʻi ngaue ki he filimiʻi. ʻOku ʻikai ke ʻInitaneti ʻeni vaʻinga fakahuu makatuʻunga ʻi he ngaahi misiona malohi ʻo e maluʻi ʻoku ne ʻai ke hoko ia ko e vaʻinga keimi lelei taha. Ko ha ngaue ʻeni ke moʻui shooter ... Lau ke lahi ange »

Guardian on the Sea: Shooting Pirates Cheats&Kei Kini

Ko ha vaʻinga foʻou ʻeni ʻoku ʻikai ke ʻInitaneti! Ngaahi tuʻunga faingataʻa ʻo e maluʻi Ops vaʻinga ʻi he feituʻu ʻoku ke fili ai ʻa e ngataʻanga ʻo e tahi ʻaki ʻa e vaʻinga lelei taha. Kuo taimi ke fakahaaʻi hoʻo potoʻi ngaue ki he filimiʻi. ʻOku ʻikai ke ʻInitaneti ʻeni vaʻinga fakahuu makatuʻunga ʻi he ngaahi misiona malohi ʻo e maluʻi ʻoku ne ʻai ke hoko ia ko e vaʻinga keimi lelei taha. Ko ha ngaue ʻeni ke moʻui shooter ... Lau ke lahi ange »