Monthly Archives: no novema 2021

Mana'o o te taata – Cheats&Hack

Te 2021 Te taata hoo ha'uti maitai a'e no Google ha'uti i Hong Kong, Magao e Taiwan, Te ha'utiraa matamua e 3D e mea faufaa ore te ha'uti afa'ifa'i, Ua tupu te huru o te mana'o o te hoho'a! I ô nei, e riro mai ïa outou#8217;ei mau taata haapa'o’ fatu, e ua ite i te hoê ohipa rêhiti faahiahia i roto i to ratou ao ha'ihano. TE MAU RAVE'A HA'UTI 3D MINIATURIZED STORYThe Physically Story (PBR) e faaho'i mai te mau rave'a apî i te mau ino atoa... Taio rahi atu a »

Te mau pŭpŭ ta'ita'i rû – Cheats&Hack

No roto mai i te mau taata papa'i o te taatiraa rû, ua tu'inohia te tueraa pereoo uira no te mau matini afa'ifa'i afa'ifa'i! E tomo i roto i te ha'utiraa na roto i te mau arairaa ohie. E mea ohie te reira mai te patia i te popo i roto i to outou aito#8217;net, e ara râ! E tamata atoa to outou pŭpŭ tu'ati i te popo. Tupa'i i ni'a i to oe ma'i ia haere vitiviti, e aore râ, a faaohipa no te titau... Taio rahi atu a »

Te huru o te ati: te mau nunaa puaahorofenua – Cheats&Hack

Ua faaroo a'enei outou i te parau no te puaahorofenua a te ati Puapua? A horo'a i ta outou puaahorofenua moemoea na muri iho 40 milioni ma'itiraa, e faanaana i te puaahorofenua tata'itahi ma te ha'itiraa i ni', e e faaite e e mea ti'amâ outou no te hoê taata tuiroo no Wildshad. Hoê hororaa puaahorofenua i roto i te hoê pô, ao tei î i te ohipa ha'ue! E mea maoro i teie nei, hoê matahiti i piha'i iho i te oire no Wildshade, ua ravehia te hoê mea manamana... Taio rahi atu a »

Te fâ a te mau taata haapa'o opupu (bubbles-aime) ia rê – Cheats&Hack

Maitai! You’ve found an addictive classic bubble ha'uti pupuhi.《 Hoho'a rii Arepiira Ra-Aim To Win》 o te hoê ha'utiraa ïa o te nehenehe e faaore oioi i to outou mau haape'ape'araa. A horo'a i te mau popo û atoa e a tupa'i i te fâ no te faaoti i te faito.! Ohie ia ha'uti, e mea fifi râ ia haavî. A upooti'a i ni'a e rave rahi hanere faito no te tahoo i ta outou taleni. Faaanaanaearaa e te rave-ore-raa... Taio rahi atu a »

A ha'uti papû i te tu'eraa popo : Te tātā'i-fa'a'āpî-ra'a i te mau fa'a'ohipara&Hack

Maeva i te ha'utiraa i te mau au'a tape'araa i te mau au'a tape'a papû, o te hoê ïa ha'utiraa ha'uti ri'ari'a i reira ho'i outou e haapae ai i te mau mea faufaa ore tei titauhia ia vai ora noa i roto i teie tere ri'ari'a i ni'a i te piri'o. Te mau mea taa ê:– Faa'ite'iteraa maere 3D– Faatîtî'aifa'airaa maitai o te– Te ri'ari'a e ora ra i te mau vahi atoa– Hoho'a fenua no te faanaho i ta outou nuuraa i muri iho– Te mau pene e te mau ta'iraa e rave rahi– Ohie roa ia ha'uti i te papû ha'uti papû... Taio rahi atu a »

Te ô ino: E nehenehe anei ta oe e tauturu i te reira i te haavare&Hack

Te aamu no te hoê ôphi mo'e tei haamata i to'na tere no te imi i to'na utuafare na roto i te mau mea maitai e te anaanatae rahi i roto i teie tere. I roto i te tere, e hauti ïa outou i te hoê ôphi no te eiâ e no te faaiti i te mau mea atoa, ia ara râ outou i te mau mea atâta eita e haaputapû ia ratou e aore râ, e faaô outou... Taio rahi atu a »

Haamenemene: Te taviri i te mau hoho'a peni o te mau mahana atoa&Hack

E afa'i te piri piriha'o o te haamenemene i te hoê pirio'i ha'iha'i roa e te haatihia i te hoê piriapu tuiroo. Tairi e aore râ a patapata i te mau papa'i no te faaafaro i te piriaro. Ha'uti ma te faaohipa i te hoho'a nehenehe no te motu û paari, e aore râ aore râ e hamani i te mau pirio'i tapu-ore-. Nahea e ti'a ai ia outou ia faaoti oioi i te ha'utiraa? Te mau rave'a faafaaearaa o te haamenemen:• E faahaere te tai'o mahana ha'uti e e faanuu i te faito o te mau buka no te faito i te haereraa i mua o te ite.• Piri'o'o ore... Taio rahi atu a »

E tauahi o Papy i te taime ha'uti a Papy Wuuka – Cheats&Hack

A ha'uti i te papû ha'uti papû, hoê ha'uti ho'i mata'u rahi/ha'uti piritâpu' 2, e ohipa râ oaoa, î i te arearea. Teie tuhaa parau tumu i roto i te buka ha'uti tu'iroo a Papy,. i roto i te hoê ha'utiraa ha'uti papû faahiahia, e ti'a ia outou ia faaea ora noa e ia pau roa i te tape'a i te mau uara.. Na roto i te mau vahi e rave rahi no te haere e hi'o i roto i te mau faata'iraa popo i roto i te mau pŭpŭ ha, aita e hopearaa to te mau rave'a.ha'uti papû roa i te mau ha'uti papû roa!Te mau mea maere!1- Mea faahiahia... Taio rahi atu a »

Hoê fare a'uaraa – Cheats&Hack

" Mai ta tatou i mana'o na no ô mai ia Handelabra, e mea maitai roa te papa'iraa roro uira ». – David Neumann, StatelyPlay.com " Te horo'a nei te hoê fare avariraa i te hoê ha'utiraa ha'uti taa ê ". – Puretātā Keresetiano, AppSpy.com " Te hoê apoo hohonu tei maerehia, o te neeraa ïa na roto i te mau faaotiraa faufaa ia ravehia i te mau pae atoa ". – PixelatedCardboard.com =========================================== ngā piiraa… aita râ outou i faataa i te taime i te mau taime atoa... Taio rahi atu a »

Te tumu parau no te tama'i – Cheats&Hack

Faaiteraa no te mea e vai ra:E taata aito teie i rotopu i te aito e te aito, e te fatata ra te tata'uraa ha'utiraa tu'eraa teina i te haamata. E taata ha'uti pô nehenehe roa outou e ua tomo a'ena i roto i te tata'uraa pô. I ô nei,i teie vahi,e ha'uti e e aro outou e te tahi atu mau pŭpŭ ha'uti ha'uti tu'aro nehenehe roa no te iri amuraa maa. Ua faaohipa te tata'uraa i te rave'a faaôraa, e te vai ra te hoê apitihia'tu... Taio rahi atu a »