Papa&8217;fare ha'iha'i – Cheats&Hack

Na | no novema 26, 2021


Te faati'a nei te reira i te aamu o Carlos’ e tere i muri a'e i to'na fariiraa i te hoê piiraa hepohepo na roto mai i to'na metua tane, taparuraa ia'na ia ho'i i to'na fare tahito e ia faaora i to'na papa.
A tamau noa ai oia i te tuatapapa i te fare, Ua farerei o Carlos i te mau farereiraa ri'ari'a e rave rahi e te mata'u atoa râ &au roa’ taata ha'ie. A faaafaro ai oia i te mau tuhaa tapupuhia i mua ia'na, e haafatata noa'tu oia i te parau mau…
I te hoê taime ua parau te hoê taata i te ho: “Te here e te ohipa, te ohipa e te here…tera&8217;o te mau mea atoa ïa.”
Eaha râ ïa te mauiui, te mau tafifiraa e tupu mai
ia faahepo-ana'e-hia tatou&8217;ia ma'iti i rotopu i to tatou mau hinaaro e to tatou here?
I roto i te arairaa i teie mau huru faarii, e haamauiui paha tatou i te feia ta tatou e poihere nei ia tatou.
No te mea, pinepine te reira i roto i te poiri e ite ai tatou i te pe'ape'a ore.
Te fare rahi o papa’fare rahi, Te hinaaro nei au e horo'a'tu i taua mau huru haamana'oraa fifi ra o te hoê rave'a no te faaoraraa.
Te haamo'a nei au i te reira i te mau aivanaa, i to'u tamarii-rii-raa;
i te feia ta'u i here, e te mau haamana'oraa mohimohi.
Te ti'aturi nei au e, i roto ia outou’e ite mai i te mau pahonoraa rahi roa a'e, ia riro ratou no to outou here, no te ihi, e aore râ, te mau moemoea.

[Pureraa Ha'uti]
Te hoê piiraa ta'ue i roto i te pô, e ho'i ïa outou i te hoê fare ta outou i ore i hahaere no te hoê matahiti e rave rahi. E ti'a ia outou ia faataa i te hoê piriapu i muri iho i te tahi: i roto i te mau hoho'a e tu'ati ra i te mau haamana'oraa, e itehia te mau tapa'o e e tae atu i raro roa i to outou metua tane&8217;mo'emo'e.
Te ma'itiraa ia faaora e aore râ, ia faahope i teie aamu oto tei roto ïa i to outou na rima.

[Te mau mea taa ê]
Eiaha râ e haere i te mau û maramarama e te maramarama, Ua ma'iti au i te hoê hoho'a peni ereere e te uouo. Te paraparauraa i ni'a i te parau, te mau piri e rave rahi, e e faatupu te mau faanahoraa papû iti i te hoê iteraa hohonu i reira outou e ite ai te taata aravihi i te mau mea i ni'a i te mau hoho'a e te mau raro o te taratara&8217;mau aehuehuraa. A tamau noa i te tatara i te aamu a haaputu ai outou i te tahi atu mau mea…

A vaiiho i te hoê pahonoraa

Your email address will not be published. Required fields are marked *