Te mau tauira'a hope'a – Cheats&Hack

Na | Setepa 30, 2021
Te mau tauira'a hope'a, hoê ha'utiraa apî ta'na i rave no te KTG e faaite ra “Mechs & Te mau vahine fanau”, te fatata mai nei te!
Faaapî i ta outou mau mea atoa mai te au i to outou hinaaro, e rave rahi tane pereoo auahi e te mau pairati nehenehe no te mau toro'a rau e te mau iteraa rau e mea faahiahia mau ia'u i roto i te mau aroraa!
Hoê tere e faaite nei i te Mau Mechs Puai & Te haamata nei te mau pairati au maitai! Tapena, a tama'i #8217 i piha'i iho i te tahi e te tahi!

TE mau RAVE'A HA'UTI:
[Faaapî i ta outou mau peu ma te tamoni ore e te mau rave'a e rave rahi milioni!]
E roaa ia outou e rave rahi hanere tuhaa na roto i te faaatearaa e aore râ na roto i te tupuraa i te tahi tuhaa, e i muri iho a faaohipa i te reira no te hamani i te mau mea no te mau faaîraa ino! E nehenehe atoa ta outou e haaputu i te mau pereue nehenehe no te peu i ni'a ia'u!
[Ua ma'iri 100 te mau pairati e te mau huru taata rau e te mau ohipa!]
E faaahaaha te pairati tata'itahi i to'na iho huru e to'na aravihi, e e tae mai na roto i te mau hi'oraa maitai e te raveraa i te reo iho! Haapiipii i ta outou mau pairati e a aro!
[A patu i to outou iho niu e a ani i ta outou mau pairati ia hamani i te mau tauhaa a #8217 ai outou;re AFK!]
A patu i te mau piha, mai te mau fareâraa, te mau piha hi'oraa, te îraa i te mau a'oraa, tai'o mahana ma'imiraa, fare vairaa tauihaa, e te vai atu ra. E tae mai te piha tata'itahi e ta'na iho mau rave'a e to'na apiti. A ma'iti ma te tamoni ore eaha te mau piha no te patu, ka cakava me nomu iyawasa!
[Taa-maitai-raa & te mau hoho'a fenua hi'opo'araa no te iteraa maitai roa no te ohiraa i te mau hoho'a fenua.]
A ma'iti maite i to outou huru faatumuraa i ni'a i te fenua, i to outou enemi’, e te fâ o ta outou misioni. E rave rahi tane no te mau misioni no ni'a i te fenua no te faaî i to outou taime faaoaoaraa!

TAUTURURAA:
A farii i te ti'amâraa no te farerei mai ia maua i te mau taime atoa mai te mea e farerei outou i te tahi mau fifi.
Facebook: https://www.facebook.com/FinalGearEN
Twitter: https://twitter.com/FinalGearEN
Parau Ha'apō: https://www.youtube.com/channel/UCS6gg0Sukqa2tw1qHZKgsIw
Maniania: https://discord.gg/finalgear
Mga Nag-aay: https://www.reddit.com/r/FinalGearOfficial/