Hoho'a tapupuhia o te FRAY – Te taviriraa i roto i te aamu o te oraraa aroraa i te pehe&Hack

Na | Setepa 28, 2021
E taata apî maitai roa te tamaroa, 🧑🏻 🦱 te moemoea nei ia riro ei taata faarii ore, e tei roto roa oia i te here i te hoa tamahine – hoê tamahine here maitai e te rouru maoro 👩🏻 🦰.

E mea au roa na te hoa apî tamaroa, tera râ, te mana'o nei oia e, e nehenehe ta te tamaroa e rave maitai a'e, e te hinaaro nei oia i te tamata ia'na i roto i te a papa'i i te ha'uti piri ia ite hau atu no ni'a i te tahi e te tahi. Hau atu â, E ti'a i te tamaroa ia upooti'a i te aroraa rapa a tuu i te opuaraa 🎤🎵 ia tatara mai i te hoê tareta i ni'a i te metua tane o te tamahine e te mau melo o to'na utuafare. Aita te hoa tamaroa #8217 e faaru'e;aita atoa oia e faaru'e, e rave puai atoa râ i te ohipa no te faatupu i ta'na moemoea. Eaha te ti'a ia'na ia rave no te farii i ta'na tamahine moemoea?

Ta outou misioni o te faaafaro ïa i te Hoho'a tapupuhia o te FRAY e e tauturu i na taata faaipoipo i roto i te mau tuhaa atoa o to raua aamu no te here. A ataata 👏🏻, ia riro ei hoa no'na 👋🏻, e aore râ, a parau ia'na i ta oe parau huna 💬🧏🏻 ♂️, ua faahiti oe i te i'oa! Faaite i te parau: A imi i te fatu e a imi i te " mea " no te tauturu ia ML ia tapae i ta'na opuaraa.

TE mau RAVE'A HA'UTI
⭐️ i te hoê ha'utiraa papa'i tei ano'ihia e te aroraa o te pehe F OTI, tei tu'ati i te aroraa o te pehe F OTI
⭐️ 100+ te mau faito ia ite ma te papû i te aamu papa'i
⭐️ ha'uti oaoa no te faaanaanatae i to outou feruriraa e te feruriraa
⭐️ ha'utiraa arearea no te mau matahiti atoa ma te hitimahuta i te mau faito atoa
⭐️ A papa'i i te tuhaa e mo'e ra e a ite i te tereraa o te ha'utiraa no te mau papa'iraa i te pô mahana pae

NAHEA IA HA'UTI
A feruri na i te mau hoho'a papa'i o te hoho'a e a faaohipa i to outou feruriraa no te papa'i i te hoê tuhaa 🖌 no te faaafaro i te ha'utiraa o te pehe FRAY. E imi outou i te tuhaa e mo'e ra, tauturu i te tamaroa ia haapii i te rapaau e ia upooti'a i te aroraa upaupa 🏆 no te farii i te here o to'na oraraa. A feruri i rapae i te afata e a tamata i te mau rave'a huru rau e tae roa ua roaa ia outou te pahonoraa ti'a e ia haapae i te faito. Mana'o tauturu: A faaohipa 💡 Faaite no te tauturu ia outou ia faahaere i te piriapu (puzzle) i teie nei.

I to outou mana'o, eaha te roaraa e roaa ai i te hoa tamaroa te here o to'na oraraa? A ou'a i roto i te ha'uti e a imi i te pahonoraa no outou iho! Faauta uira mai i te Ha'utiraa no te ohipa ha'uti FRAY no te mea e mea tamoni ore i teie nei!