Papy Ha'uti i te taime ha'uti – Te mau tapa'o ha'uti e taviri&Hack

Na | no novema 22, 2021


Papy Ha'uti i te taime ha'uti – Mau tapa'o ha'uti
Manava i to matou papû ha'utiraa i Papy Playtime, te haere ra e haere e mata'ita'i i te mau taata e au nei i te mata'u e i te mau ha'uti ri'ari'a..
Te ha'uti ra o Papy, e hoê ïa ri'ari'a rahi / te tahi tere tupa'ipa'i i te vahi e ti'a ai ia outou ia hi'opo'a i te fare hamaniraa tauira a faaatea ai outou i te mau taata e vai ra i rapae i te mau fare ma'i tei î roa i te au ore. E ti'a ia outou ia ora i roto i teie tere ri'ari'a/piri. A tamata i te ora mai i te mau ha'uti faaineineraa e tia'i ra ia oe i roto i te fare hamaniraa taurii tei faaru'ehia.

E arata'iraa noa teie faanahoraa o te faaite nei ia outou i te mau taahiraa tata'ihoê nahea te ha'utiraa mai te hoê toro'a ha'uti i Papy Playtime.

Te tauturu nei teie faanahoraa ia ite i te mea e vai ra no Pap Papy Playtime Wiki e ia ite i teie ha'uti e afa'i mai i te mau mea taa ê no outou.
A oaoa i teie nei nahea ia rê e ia ora i te aiû popa.

– E pene ha'utiraa i papû i papû 1 Hoê buka arata'i faarara maitai i te faarara-maitai-raa
– Buka arata'i no te mau vahi ha'uti vHS i papû
– Papy, buka arata'i no te rave'a parururaa i te opani parururaa

Horo'a i te mana'o: This app directed by “Te mau taata turu'i” E e ere te taata mana mai te mea e haafifi outou i te faturaa ia faaite mai ia matou e e tatarahia ïa te reira i te vave roa, Mauruuru ia oe !

A vaiiho i te hoê pahonoraa

Your email address will not be published. Required fields are marked *