Te ra'i tei ohu i te popo 3D – Cheats&Hack

Na | Setepa 30, 2021
E mea au roa na oe te ha'uti popo. A amui atu i te arearearaa e a tamata i to outou aravihi ia arai i te ra'i i te apaparaa i te popo 3D!

E #8217;e hororaa vitiviti te reira na roto i te mau fifi ite-ore-hia e te tau te tere nei! Te tapura ohipa, faaohuehu, ou'a, eiaha râ e #8217 hi'a e eiaha e haamo'e i to outou ora! E #8217;e e'a fifi ïa i roto i te hoê ao ite-ore-hia, e iti noa râ i te ihi puai!
E haapii ohie mai outou nahea ia faatere i te ra'i i te ohuraa te popo 3D, e roaa râ ia outou ia haavî i te reira? O te tau te tumu mau! Only speed and focus will help you tatararaa more arenas with new challenges ahead! A tamata noa ia riro ei taata maitai a'e e ia hau atu i to outou iho mau taime! A haa na roto i to outou haerea!

A ohi i te mau popo varavara e ia haavî i te mau titauraa atoa ia riro mai ei taata e rê

Ineine? A ofati i ta outou iho papaa parau e a parau i to outou mau hoa no ni'a i te reira!

Hoho'a taa ê:
– Mea ohie, te tape'araa te rimarima hoê no te haru i te popo
– Haapu'eraa popo varavara
– Hoho'a papa'i hoho'a ora e te tano 3D

A faauta uira i te ha'uti tamoni ore i te ra'i o te haruharu ra i te popo 3D no te tamata ia outou iho