Te Anaana nei te Mahana i ni'a Ia Tatou – Te haavare i roto i te buka hoho'a&Hack

Na | Atopa 31, 2021


Te hoê aamu o to'na aau o te ohu nei na ni'a i te mau fifi i te pae no te ea o te feruriraa o te taure'are'a e no ni'a! " Te Anaana o te Mahana i ni'a ia Tatou " o te hoê ïa ha'uti e au ra e te aroha e te mau ma'itiraa e te mau hopearaa e rave rahi i roto i te hoê fare haapiiraa tuarua no Indonesia.

🌻STORY🌻
Te ha'uti nei oe mai te Men naun, e taata hamani ino tei faarii noa mai i te haapiiraa e o te tamata nei i te ora mai i roto i to'na mauiui tahito. I roto i te ha'utiraa, e tauturu ïa outou ia'na ia rave i te mau ma'itiraa i roto i te oraraa haapiiraa e ia ite i te mau ohipa e taui i to'na oraraa o te riro i te taui i to'na ananahi.

🌻 PAE FAAROORAA🌻
I roto i te haapiiraa, e rave rahi mau piahi taa ê, e mea taa ê to ratou iho huru e to ratou uaua tata'itahi. Te vai nei e toru hi'oraa tumu tei ni'a i te mau e'a papato atoa tei te huru ïa o ta outou mau ma'itiraa i roto i te aamu.

🌻MENTAL HEALTH REPRESENTATION🌻
Ha'uti mai te Mau Tane, e farerei outou i te mau huru taa ê e te maramarama taa ê no ni'a i te ea o te feruriraa e e ere o oia ana'e e fifi i te pae no te ea o te feruriraa. I roto i te ha'utiraa, e ite outou i te mau fifi o te tahi atu huru taata e e nehenehe atoa ta outou e tauturu te tahi i te tahi i roto i te mau tau ati rahi!

🌻NO HA'UTIRAA🌻
E nehenehe ta outou e faatupu faahou i te ha'uti e ia ite mai i te tahi mau ohipa apî tei mo'ehia ia outou na mua'tu – eaha ta outou i ere i te taime matamua, e ite paha outou i te piti o te taime! Choosing different options might open different scene and tatararaa deeper conversations with different characters.

🌻ANYONE E NEHENEHE E HA'uti🌻
E ere ho'i te ha'utiraa no ni'a i te aravihi no te ha'uti, e tuatapapa te reira i te mau aamu tei niuhia i ni'a i te haapiiraa mai e te aroha. Te feia e au i te mau aamu o te feruriraa e te mau huru taata taa ê, e fana'o ïa ratou i te The Sun Shines Over Us.

🌻FEAS🌻
• Aamu e 15 mau pene, ma'ue atu i ni'a 100.000 tai'o parau
• 6 mau hopearaa taa ê
• 15 te mau hoho'a ha'utiraa e 2 te huru o te ahu
• Ua ma'iri 25 horo'a nehenehe i te mau huru oraraa
• Te mau mea e nehenehe e rave rahi
• 31 te hoê ahu nehenehe no te ohi na ni'a i te ha'utiraa

Ha'uti i te rave'a haaparareraa sotiare
https://www.facebook.com/thesunshinesoverus

🌻ABOUT TE DEVS🌻
• Te moemoea mure ore o te hoê ana'e ïa fare ha'utiraa i roto i te Lampung, Inidonesia.
https://www.facebook.com/eternaldreamstudio
https://twitter.com/eternaldream1st

• O Niji Games te vahi ha'utiraa matamua no Indonesia.
Tu'ati ia tatou i ni'a i te rave'a haaparareraa sotiare:
https://www.facebook.com/nijigamesstudio
https://www.instagram.com/nijigames/
https://twitter.com/nijigamesstudio

🌻 MAU TITAURAA HA'I NO TE MAU RAVE'A E AU I TE MATINI 🌻
• RAM: 4TE MAU ÛP
• Te mau tîtîraa: Te hoê parau apî 450 e aore râ i te hoê â faito
• CPU: U'ana o te mau e'a 1.8 GD E aore râ, hoê â huru

Mauruuru no to oe ha'utiraa!

A vaiiho i te hoê pahonoraa

Your email address will not be published. Required fields are marked *