Te mau ô huira i ni'a i te e'a te huira – Cheats&Hack

Na | Setepa 30, 2021


A huri i to outou mau i'oa ei o'e i roto i teie ha'utiraa tu'aro e te i'oa o te natura, te anuanua tu'aro e faaite ra i te mau auri tu'aro. A aro i te tahi atu mau ofa'i û i ni'a i te mau faito taa ê e rave rahi a faatu'ati ai outou i ni'a i te iri pereoo o ta outou e ti'aturi nei. A faanaana i ta outou puo e a faaineine no te hoê tô ino, hoho'a anuanua!

Te mau rave'a ha'uti:
•Mata'ita'iraa upaupa otahi na roto i te avei'a aita e piti faito mai te reira te huru.
•Hau atu i te 30 -te faito o te mau taata, e mau huru tino taa ê to ratou o te taui i ta outou mau rave'a no te o'e û.
•Ha'uti e ta oe ha'utiraa i ni'a i ta outou ha'utiraa, Xbox, e aore râ ta'ita'i MFi controller.
•Te mau hoho'a anuanua! E rave rahi toto anuanu.