Jingle Quiz ! – Gian lận&Gian lận

Bởi | Tháng hai 28, 2021


Trong Jingle Quiz, kiểm tra kiến ​​thức của bạn về những tiếng leng keng quảng cáo mà bạn nghe hàng ngày trên TV hoặc đài phát thanh. Bạn sẽ nhận ra đặc điểm âm thanh của các thương hiệu lớn nhất thế giới chứ? ? Nguyên tắc rất đơn giản: nghe một đoạn trích ngắn từ tiếng leng keng và việc tìm ra câu trả lời chính xác với các chữ cái được cung cấp cho bạn là tùy thuộc vào bạn. Nó khó hơn bạn nghĩ…

Trong Jingle Quiz, kiểm tra kiến ​​thức của bạn về những tiếng leng keng quảng cáo mà bạn nghe trên TV hoặc đài phát thanh hàng ngày. Bạn có nhận ra đặc điểm nhận dạng âm thanh của các thương hiệu lớn nhất thế giới không? Nguyên tắc rất đơn giản: nghe một đoạn trích ngắn từ tiếng leng keng và tùy thuộc vào bạn để tìm câu trả lời phù hợp với các chữ cái được đề xuất cho bạn. Nó khó hơn bạn nghĩ …