thẻ ghi lưu trữ: Monument

Thung lũng Tượng đài 2 – Gian lận&Gian lận

BÂY GIỜ BAO GỒM chương mới, Khu rừng đã mất: Khu rừng đã mất là một chương đặc biệt mà chúng tôi đã tạo ra để giúp bảo vệ cây cối, như một phần của Chơi cho Cuộc thi Trò chơi Xanh của Hành tinh. Với bốn cảnh thân mật này, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn ký vào bản kiến ​​nghị Play4Forests và tuyên bố mối quan tâm chung của chúng tôi trong việc bảo tồn rừng.… Đọc thêm »

Thung lũng Tượng đài – Gian lận&Gian lận

In Monument Valley you will manipulate impossible architecture and guide a silent princess through a stunningly beautiful world. Monument Valley is a surreal exploration through fantastical architecture and impossible geometry. Guide the silent princess Ida through mysterious monuments, uncovering hidden paths, unfolding optical illusions and outsmarting the enigmatic Crow People. Ida’s Dream now available. Forgotten… Đọc thêm »